MENU

Kurs na operatora wózka widłowego w Niemczech po polsku 03.08.2024


Zapraszamy do udziału w akredytowanym kursie szkoleniowym dla przyszłych operatorów wózków widłowych, oferującym prestiżowe niemieckie certyfikaty uprawniające do pracy w tej specjalizacji. Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, z pełnym przestrzeganiem niemieckich standardów i przepisów bezpieczeństwa.

Program szkolenia zapewnia gruntowne przygotowanie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, zgodnie z najnowszymi niemieckimi wytycznymi i normami prawymi, w tym ale nie wyłącznie: ArbSchG § 12 (Ustawa o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy), BetrSichV § 12 oraz Anhang 1 (Rozporządzenie o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia przy Użytkowaniu Urządzeń Pracy), TRBS 1116 i TRBS 2111 Teil 1 (Techniczne Regulacje Bezpieczeństwa Pracy), DGUV V 1 §§ 4 i 7, DGUV V 68 § 7 (Regulacje dotyczące Ubezpieczeń Wypadkowych) oraz DGUV G 308-001 (Zasady Obsługi Wózków Jezdniowych).

Kandydaci pragnący wziąć udział w kursie muszą mieć ukończone 18 lat, a ich stan zdrowia fizycznego i psychicznego powinien pozwalać na bezpieczną pracę na stanowisku operatora. Przydatność kandydatów do pracy może być dodatkowo oceniana podczas obowiązkowych badań lekarskich, zgodnie z wymogami zawodowymi, m.in. przepisy G 25 dotyczące „Prowadzenia, sterowania i monitorowania”.

Zakres szkolenia obejmuje:

 • Kompleksowy przegląd obowiązujących przepisów ustawowych i wytycznych.
 • Wiedzę o przepisach zapobiegania wypadkom i eksploatacji maszyn.
 • Zasady bezpiecznej pracy, w tym użycie środków ochrony osobistej.
 • Charakterystykę różnych typów i budowy wózków widłowych.
 • Techniki inspekcji, testowania funkcji, konserwacji oraz napraw.
 • Procedury odbioru technicznego oraz prowadzenia dokumentacji kontrolnej.
 • Najlepsze praktyki zachowania się w sytuacji wypadków i awarii.
 • Zasady dotyczące stabilności, bezpiecznego ruchu oraz odpowiedniej prędkości pracy.
 • Obsługę urządzeń sygnalizacyjnych, zabezpieczających i procedury awaryjnego wyłączenia.
 • Zasady bezpiecznego transportu pasażerów.
 • Praktyczne ćwiczenia z zakresu obsługi wózków widłowych.
 • Egzaminy pisemne i praktyczne sprawdzające zdobytą wiedzę i umiejętności.
 • Po pomyślnym ukończeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego, uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu oraz uprawnienia do pracy jako operatorzy wózków widłowych w Niemczech.

  Całość szkolenia zajmuje jeden dzień, a jego koszt wynosi 178,50 €, płatny po zakończeniu kursu. Szkolenie odbywa się w miejscowości 21635 Jork, w pobliżu Hamburga.


   Zapisz sie na szkolenie   Kurs na operatora wózka widłowego w Niemczech po polsku 03.08.2024

   Kiedy

   3 sierpnia, 2024    
   9:00 - 17:00

   Bookings

   €178,50

   Gdzie

   Herzapfelhof
   Osterjork 102, Jork, 21635
   Loading Map....

   Zapraszamy do udziału w akredytowanym kursie szkoleniowym dla przyszłych operatorów wózków widłowych, oferującym prestiżowe niemieckie certyfikaty uprawniające do pracy w tej specjalizacji. Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, z pełnym przestrzeganiem niemieckich standardów i przepisów bezpieczeństwa.

   Program szkolenia zapewnia gruntowne przygotowanie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, zgodnie z najnowszymi niemieckimi wytycznymi i normami prawymi, w tym ale nie wyłącznie: ArbSchG § 12 (Ustawa o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy), BetrSichV § 12 oraz Anhang 1 (Rozporządzenie o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia przy Użytkowaniu Urządzeń Pracy), TRBS 1116 i TRBS 2111 Teil 1 (Techniczne Regulacje Bezpieczeństwa Pracy), DGUV V 1 §§ 4 i 7, DGUV V 68 § 7 (Regulacje dotyczące Ubezpieczeń Wypadkowych) oraz DGUV G 308-001 (Zasady Obsługi Wózków Jezdniowych).

   Kandydaci pragnący wziąć udział w kursie muszą mieć ukończone 18 lat, a ich stan zdrowia fizycznego i psychicznego powinien pozwalać na bezpieczną pracę na stanowisku operatora. Przydatność kandydatów do pracy może być dodatkowo oceniana podczas obowiązkowych badań lekarskich, zgodnie z wymogami zawodowymi, m.in. przepisy G 25 dotyczące „Prowadzenia, sterowania i monitorowania”.

   Zakres szkolenia obejmuje:

  • Kompleksowy przegląd obowiązujących przepisów ustawowych i wytycznych.
  • Wiedzę o przepisach zapobiegania wypadkom i eksploatacji maszyn.
  • Zasady bezpiecznej pracy, w tym użycie środków ochrony osobistej.
  • Charakterystykę różnych typów i budowy wózków widłowych.
  • Techniki inspekcji, testowania funkcji, konserwacji oraz napraw.
  • Procedury odbioru technicznego oraz prowadzenia dokumentacji kontrolnej.
  • Najlepsze praktyki zachowania się w sytuacji wypadków i awarii.
  • Zasady dotyczące stabilności, bezpiecznego ruchu oraz odpowiedniej prędkości pracy.
  • Obsługę urządzeń sygnalizacyjnych, zabezpieczających i procedury awaryjnego wyłączenia.
  • Zasady bezpiecznego transportu pasażerów.
  • Praktyczne ćwiczenia z zakresu obsługi wózków widłowych.
  • Egzaminy pisemne i praktyczne sprawdzające zdobytą wiedzę i umiejętności.
  • Po pomyślnym ukończeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego, uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu oraz uprawnienia do pracy jako operatorzy wózków widłowych w Niemczech.

   Całość szkolenia zajmuje jeden dzień, a jego koszt wynosi 178,50 €, płatny po zakończeniu kursu. Szkolenie odbywa się w miejscowości 21635 Jork, w pobliżu Hamburga.

   Bookings

   Bilety

   Ticket Type Price Spaces
   Koszt szkolenia €178,50

   You must log in or register to make a booking.