MENU

Szkolenie operatorów wózków widłowych w Niemczech.


Zapraszamy na kurs operatora wózków widłowych w Niemczech, prowadzony w języku polskim. Nasze szkolenie obejmuje kompleksowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne, zgodne z niemieckimi standardami bezpieczeństwa pracy. Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę zgodną z niemieckimi przepisami prawnymi, takimi jak podstawy ArbSchG §12 czy BetrSichV §12, TRBS 1116 + 2111 Teil 1, DGUV V1 §§ 4 oraz 7 +V 68 §7 i DGUV G 308-001.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy mieć ukończone co najmniej 18 lat oraz posiadać odpowiednią sprawność fizyczną i psychiczną. W zależności od indywidualnej sytuacji, konieczne może być przeprowadzenie badań lekarskich w miejscu pracy, zgodnie z wymogami związków zawodowych.

 

Po pomyślnym zakończeniu egzaminu praktycznego i teoretycznego, kursanci otrzymują świadectwo ukończenia kursu oraz niemieckie uprawnienia operatora wózków widłowych, które pozwalają na wykonywanie tej pracy w Niemczech.

Szkolenie obejmuje:

 

• Przepisy ustawowe oraz wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy z wózkami widłowymi.

• Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom i eksploatacji wózków widłowych.

• Zasady bezpieczeństwa oraz stosowane środki ochrony osobistej.

• Rodzaje i zespoły wózków widłowych.

• Inspekcje wizualne, testy funkcjonalne oraz konserwacja i naprawy urządzeń.

• Proces odbioru oraz prowadzenie dokumentacji kontrolnej.

• Postępowanie w razie wypadków i zakłóceń w pracy.

• Zagadnienia dotyczące stabilności, ruchu jezdnego oraz dopuszczalnej prędkości roboczej.

• Znaczenie urządzeń sygnalizacyjnych i zabezpieczających oraz procedury wyłączania awaryjnego.

• Transport pasażerów za pomocą wózków widłowych.

• Ćwiczenia praktyczne zapewniające zdobycie praktycznych umiejętności.

• Egzamin pisemny i praktyczny, sprawdzający wiedzę oraz umiejętności praktyczne uczestników szkolenia.