MENU

Szkolenie operatorów ładowarek teleskopowych w Niemczech


Zapraszamy na kurs operatorów ładowarek teleskopowych w Niemczech, prowadzony w języku polskim. Nasze szkolenie obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, zgodną z niemieckimi standardami bezpieczeństwa pracy. Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę zgodną z niemieckimi przepisami prawnymi, takimi jak ArbSchG § 12 czy BetrSichV § 12, a także TRBS 1116, DGUV V 1, oraz DGUV G 308-009.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy mieć ukończone co najmniej 18 lat oraz posiadać odpowiednią sprawność fizyczną i psychiczną. W zależności od indywidualnej sytuacji, konieczne może być przeprowadzenie badań lekarskich w miejscu pracy, zgodnie z wymogami związków zawodowych.

 

Po pomyślnym zakończeniu egzaminu praktycznego i teoretycznego, kursanci otrzymują świadectwo ukończenia kursu oraz niemieckie uprawnienia na operatora ładowarek teleskopowych, które pozwalają na wykonywanie tej pracy w Niemczech.

Szkolenie obejmuje:

 

• Omówienie podstawowych przepisów prawnych

• Poznanie struktury i funkcji ładowarek teleskopowych

• Zagadnienia związane z ryzykiem przewrócenia maszyny

• Techniki obsługi ładunków

• Zapoznanie z środkami ochrony indywidualnej

• Montaż i obsługa różnego rodzaju osprzętu

• Bezpieczna praca w otoczeniu linii napowietrznych/trakcyjnych

• Zasady transportu, załadunku i ruchu drogowego

• Aspekty związane z zabezpieczeniem miejsc pracy w obszarach publicznych

• Kwalifikacje i obowiązki operatora maszyny

• Wykonywanie prac konserwacyjnych z zachowaniem bezpieczeństwa

• Postępowanie w przypadku wypadków

• Specjalne operacje i sytuacje

• Ocena praktycznych umiejętności uczestników

• Egzamin pisemny i praktyczny