MENU

Szkolenie operatorów podnośników koszowych/podestów ruchomych w Niemczech


Zapraszamy na kurs operatorów podnośników koszowych/podestów ruchomych w Niemczech, prowadzony w języku polskim. Nasze szkolenie obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, zgodną z niemieckimi standardami bezpieczeństwa pracy. Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę zgodną z niemieckimi przepisami prawnymi, takimi jak ArbSchG § 12 czy BetrSichV § 12, a także TRBS 1116, DGUV V 1, oraz DGUV G 308-008.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy mieć ukończone co najmniej 18 lat oraz posiadać odpowiednią sprawność fizyczną i psychiczną. W zależności od indywidualnej sytuacji, konieczne może być przeprowadzenie badań lekarskich w miejscu pracy, zgodnie z wymogami związków zawodowych.

 

Po pomyślnym zakończeniu egzaminu praktycznego i teoretycznego, kursanci otrzymują świadectwo ukończenia kursu oraz niemieckie uprawnienia na operatora podnośników koszowych/podestów ruchomych, które pozwalają na wykonywanie tej pracy w Niemczech.

Szkolenie obejmuje:

 

• Przepisy prawne i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

• Zapobieganie wypadkom i przepisy eksploatacyjne

• Zasady bezpieczeństwa oraz środki ochrony osobistej

• Rodzaje i składowe podnośników koszowych

• Inspekcje wizualne, testy funkcjonalne, konserwacja i naprawy

• Procedura odbioru i prowadzenie książki kontroli

• Postępowanie w przypadku awarii, wypadków i przepięć

• Stabilność, ruch na drodze oraz dopuszczalna prędkość robocza

• Systemy sygnalizacyjne i zabezpieczające, procedury awaryjnego wyłączania i opuszczania

• Prace na drogach publicznych, nasypach oraz przy zbiornikach wodnych

• Transport drogowy i przemieszczanie pasażerów

• Środki ochrony indywidualnej

• Ćwiczenia praktyczne

• Egzamin pisemny i praktyczny