MENU

Szkolenie operatorów dźwigów w Niemczech


Zapraszamy na kurs operatora dźwigu w Niemczech, prowadzony w języku polskim. Nasze szkolenie obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, zgodnie z niemieckimi standardami bezpieczeństwa pracy. Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę zgodną z niemieckimi przepisami prawnymi, takimi jak ArbSchG § 12 czy BetrSichV § 12, a także TRBS 1116, TRBS 2111 Teil 1, DGUV V 1 § 52, DGUV R 109-017 i DGUV G 309-003.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy mieć ukończone co najmniej 18 lat oraz posiadać odpowiednią sprawność fizyczną i psychiczną. W zależności od indywidualnej sytuacji, konieczne może być przeprowadzenie badań lekarskich w miejscu pracy, zgodnie z wymogami związków zawodowych.

 

Po pomyślnym zakończeniu egzaminu praktycznego i teoretycznego, kursanci otrzymują świadectwo ukończenia kursu oraz niemieckie uprawnienia na operatora dźwigu, które pozwalają na wykonywanie tej pracy w Niemczech.

Szkolenie obejmuje:

 

• Omówienie przepisów dotyczących eksploatacji dźwigów, w tym rozporządzenia DGUV 52 (BGV D6) i DGUV 54 (BGV D8) dotyczące
wciągarek oraz urządzeń do podnoszenia i ciągnięcia.

• Zapoznanie się z zasadami urządzeń do podnoszenia i nośnych.

• Wyjaśnienie podstawowych obowiązków i zadań operatora dźwigu

• Dostarczenie informacji na temat środków ochrony indywidualnej.

• Praktyczne ćwiczenia z różnorodnymi systemami dźwigowymi.

• Przeprowadzenie pisemnego i praktycznego egzaminu końcowego.