MENU

Szkolenie operatorów dźwigów w Niemczech


Kurs na operatora dźwigu w Niemczech po polsku.
Szkolenie teoretyczne i praktyczne operatorów dźwigów zgodnie z niemieckimi podstawami (Grundlagen u.a. ArbSchG, BetrSichV, TRBS 2111 und TRBS 2111 Teil 1, DGUV V 1+52, DGUV R 109-017 und DGUV G 309-003) w celu uzyskania niemieckich uprawnień na operatora dźwigu.

 

Wymagamy do udziału w szkoleniu ukończenia co najmniej 18 lat, co kwalifikuje Cię do obsługi systemów dźwigowych i ogólnie zakłada, że jesteś sprawny fizycznie i psychicznie. W zależności od sytuacji, fizyczna przydatność do obsługi systemów dźwigowych może zostać określona w indywidualnych przypadkach podczas badań lekarskich w miejscu pracy zgodnie z zasadą związku zawodowego (tutaj G 25 „Prowadzenie, sterowanie i monitorowanie” i G 41). Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu oraz niemieckie uprawnienia na dźwigi, które uprawniają do wykonywania pracy operatora dźwigu w Niemczech.

Szkolenie obejmuje:

 

• Przepisy dotyczące eksploatacji dźwigów, rozporządzenie DGUV 52 (BGV D6)

• Wciągarki, urządzenia do podnoszenia i ciągnięcia, rozporządzenie DGUV 54 (BGV D8)

• Urządzenia dopodnoszenia ładunków w operacjach dźwigowych, zasada DGUV 100-500 (BGR 500)

• Podstawy prawne

• Środki ochrony indywidualnej

• Urządzenia do podnoszenia i urządzenia nośne

• Zadania i obowiązki operatora dźwigu

• Pisemny egzamin końcowy

• Różnorodne ćwiczenia praktyczne z systemem dźwigowym

• Końcowy egzamin praktyczny