MENU

Szkolenie operatorów hakowych w Niemczech


Kurs na opertora hakowego w Niemczech po polsku.
Szkolenie teoretyczne i praktyczne operatorów hakowych zgodnie z niemieckimi podstawami (Grundlagen u.a. ArbSchG, BetrSichV Anhang 1, Nr. 2.5, DGUV V 1 § 15, V 52 § 30 Abs. 10, V 54 § 28, V 68 § 27, DGUV G 309-003, DGUV I 209-013, DGUV R 109-005 + 109-006 + 100-500 Kap. 2.8 und 2.12.) w celu uzyskania niemieckich uprawnień hakowego w Niemczech.

 

Wymagamy do udziału w szkoleniu ukończenia co najmniej 18 lat, co kwalifikuje Cię do obsługi jako operator hakowych i ogólnie zakłada, że jesteś sprawny fizycznie i psychicznie. W zależności od sytuacji, fizyczna przydatność do obsługi systemów hakowych może zostać określona w indywidualnych przypadkach podczas badań lekarskich w miejscu pracy zgodnie z zasadą związku zawodowego. Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu oraz niemieckie uprawnienia hakowego, które uprawniają do wykonywania pracy operatora hakowego w Niemczech.

Szkolenie obejmuje:

 

• Przepisy dotyczące eksploatacji dźwigów, rozporządzenie DGUV 52 (BGV D6)

• Wciągarki, urządzenia do podnoszenia i ciągnięcia, rozporządzenie DGUV 54 (BGV D8)

• Urządzenia do obsługi ładunków w operacjach dźwigowych, zasada DGUV 100-500 (BGR 500)

• Podstawy prawne

• Środki ochrony indywidualnej

• Urządzenia do podnoszenia i urządzenia nośne

• Zadania i obowiązki eperatora hakowego

• Pisemny egzamin końcowy

• Różnorodne zajęcia praktyczne

• Końcowy egzamin praktyczny