MENU

Szkolenie operatorów ładowarek teleskopowych w Niemczech


Kurs na ładowarki teleskopowe w Niemczech po polsku.
Szkolenie teoretyczne i praktyczne operatorów ładowarek teleskopowych zgodnie z niemieckimi podstawami (Grundlagen u.a. ArbSchG, BetrSichV, TRBS 2111 + Teil 1, DGUV V 1 + 68 und DGUV G 308-009) w celu uzyskania niemieckich uprawnień na operatora ładowarek teleskopowych w Niemczech.

 

Wymagamy do udziału w szkoleniu ukończenia co najmniej 18 lat, co kwalifikuje Cię do obsługi ładowarek teleskopowych i ogólnie zakłada, że jesteś sprawny fizycznie i psychicznie. W zależności od sytuacji, fizyczna przydatność do obsługi ładowarek teleskopowych może zostać określona w indywidualnych przypadkach podczas badań lekarskich w miejscu pracy zgodnie z zasadą związku zawodowego (tutaj G 25 „Prowadzenie, sterowanie i monitorowanie” i G 41). Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu oraz niemieckie uprawnienia na operatora ładowarek teleskopowych, które uprawniają do wykonywania pracy operatora ładowarki teleskopowej w Niemczech.

Szkolenie obejmuje:

 

• Podstawy prawne

• Struktura oraz funkcja ładowarek teleskopowych

• Ryzyko przewrócenia

• Obsługa ładunków

• Środki ochrony indywidualnej

• Montaż i zmiana osprzętu

• Praca w pobliżu linii napowietrznych/trakcyjnych

• Transport, załadunek, ruch drogowy, prawa specjalne

• Zabezpieczanie miejsc pracy w miejscach ruchu publicznego

• Kwalifikacje i obowiązki operatora

• Bezpieczne wykonywanie wymaganych prac konserwacyjnych

• Wypadki

• Specjalne operacje

• Kwalifikacje praktyczne

• Egzamin pisemny i praktyczny