MENU

Szkolenie operatorów maszyn budowlanych w Niemczech


Kurs na koparki w Niemczech, kurs na ładowarki kołowe w Niemczech, kurs na maszyny budowlane w Niemczech po polsku.
Szkolenie teoretyczne i praktyczne operatorów maszyn budowlanych zgodnie z niemieckimi podstawami (Grundlagen u.a. ArbSchG, BetrSichV § 6 und Anhang 1, TRBS 2111 Teil 1, DGUV V 1 und DGUV R 100-500 Kap. 2.12) w celu uzyskania niemieckich uprawnień jako operator maszyn budowlanych w Niemczech, jako operator koparki w Niemczech, jako operator ładowarki kołowej w Niemczech.

 

Wymagamy do udziału w szkoleniu ukończenia co najmniej 18 lat, co kwalifikuje Cię do obsługi maszyn budowlanych i ogólnie zakłada, że jesteś sprawny fizycznie i psychicznie. W zależności od sytuacji, fizyczna przydatność do obsługi sprzętu ciężkiego może zostać określona w indywidualnych przypadkach podczas badań lekarskich w miejscu pracy zgodnie z zasadą związku zawodowego (tutaj G 25 „Prowadzenie, sterowanie i monitorowanie”). Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu oraz niemieckie uprawnienia na operatora maszyn budowlanych w Niemczech ( uprawnienia na koparkę w Niemczech, uprawnienia na ładowarkę kołową w Niemczech itd.), które uprawniają do wykonywania pracy operatora sprzętu ciężkiego w Niemczech.

Szkolenie obejmuje:

 

• Podstawy prawne, zapobieganie wypadkom i przepisy eksploatacyjne

• Wprowadzenie do różnych typów maszyn i zastosowań

• Środki ochrony indywidualnej

• Ćwiczenie praktyczne

• Stabilność i bezpieczeństwo placu budowy

• Załadunek, transport, pielęgnacja i konserwacja maszyn budowlanych

• Prawidłowe zachowanie w przypadku zakłóceń, wypadków i niebezpiecznych sytuacji

• Egzamin pisemny i praktyczny