MENU

Szkolenie operatorów maszyn budowlanych w Niemczech


Szkolenie operatorów maszyn budowlanych w Niemczech opiera się na aktualnych przepisach i normach niemieckich dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz obsługi maszyn. Nasze kursy są prowadzone zgodnie z wymogami zawartymi m.in. w ArbSchG (Ustawa o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia w Pracy), BetrSichV (Rozporządzenie w Sprawie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas Eksploatacji Maszyn i Urządzeń), TRBS (Techniczne Regulacje Bezpieczeństwa Pracy), DGUV (Niemiecka Ubezpieczeniowa Instytucja dla Przemysłu i Handlu) oraz innymi obowiązującymi aktami prawnymi.

 

Wymagania uczestnictwa w szkoleniu obejmują ukończenie 18 lat oraz odpowiednią sprawność fizyczną i psychiczną. Dodatkowo, w zależności od specyfiki szkolenia, może być konieczne przeprowadzenie badań lekarskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oceny zdolności do pracy w danym zawodzie.

 

Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminów praktycznych oraz teoretycznych, uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia oraz niemieckie uprawnienia jako operatorzy maszyn budowlanych. Dzięki przestrzeganiu obowiązujących przepisów, nasze szkolenie gwarantuje wysoki poziom przygotowania do pracy w branży budowlanej w Niemczech.

Szkolenie obejmuje:

 

• Omówienie podstaw prawnych, zapobieganie wypadkom oraz przepisy dotyczące eksploatacji

• Wstęp do różnych typów maszyn i ich zastosowań

• Wykorzystanie środków ochrony indywidualnej

• Ćwiczenie praktyczne

• Zagadnienia związane z stabilnością i bezpieczeństwem placu budowy

• Techniki załadunku, transportu, pielęgnacji i konserwacji maszyn budowlanych

• Praktyczne wskazówki dotyczące postępowania w przypadku zakłóceń, wypadków i sytuacji niebezpiecznych

• Egzamin pisemny i praktyczny