MENU

Szkolenie sygnalistów/hakowych w Niemczech


Zapraszamy na kurs sygnalistów/hakowych w Niemczech, prowadzony w języku polskim. Nasze szkolenie obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, zgodną z niemieckimi standardami bezpieczeństwa pracy. Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę zgodną z niemieckimi przepisami prawnymi, takimi jak ArbSchG § 12 czy BetrSichV § 12, a także DGUV V 1, TRBS 1116, DGUV G 309-003, oraz DGUV R 109-017.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy mieć ukończone co najmniej 18 lat oraz posiadać odpowiednią sprawność fizyczną i psychiczną. W zależności od indywidualnej sytuacji, konieczne może być przeprowadzenie badań lekarskich w miejscu pracy, zgodnie z wymogami związków zawodowych.

 

Po pomyślnym zakończeniu egzaminu praktycznego i teoretycznego, kursanci otrzymują świadectwo ukończenia kursu oraz niemieckie uprawnienia sygnalistów/hakowych, które pozwalają na wykonywanie tej pracy w Niemczech.wnienia hakowego, które uprawniają do wykonywania pracy operatora hakowego w Niemczech.

Szkolenie obejmuje:

 

• Podstawy prawne oraz przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy

• Wciągarki, urządzenia do podnoszenia i ciągnięcia, zgodnie z rozporządzeniem DGUV

• Obsługę urządzeń do manipulacji ładunkami w operacjach dźwigowych, zgodnie z zasadami DGUV 100-500

• Wprowadzenie do urządzeń do podnoszenia oraz nośnych urządzeń

• Środki ochrony indywidualnej

• Zadania i obowiązki operatora hakowego

• Egzamin pisemny końcowy

• Różnorodne ćwiczenia praktyczne

• Końcowy egzamin praktyczny